Wie zijn wij

Doelstelling :

1.) ECWF heeft ten doel om analoge verbindingsmiddelen, die in Nederland niet meer worden gebruikt door Nederlandse hulpdiensten, op een projectmatige wijze beschikbaar te stellen aan landen en partijen die deze middelen in kunnen zetten om veiligheid te vergroten en hulpacties in geval van calamiteit of incident te kunnen coördineren.

2.) ECWF tracht dit doel onder meer te bereiken door:

•Het organiseren van workshops, seminars en sponsorbijeenkomsten;
•Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van het inzetten van gebruikte radioapparatuur bij de huidige eigenaren;
•Het uitwisselen van organisatorische en technische informatie tussen partijen het verzamelen, registreren, transporteren en installeren van beschikbaar gestelde verbindingsmiddelen ( randapparatuur en netwerkapparatuur ).

Organisatie :

De stichting kent een bestuur en deze bestuurders werken zelf ook actief mee aan projecten.
De stichting is bij notariële acte opgericht op 1 september 2007.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Sponsoring:

De stichting is een non-profit organisatie. De financiering van de verschillende projecten word voornamelijk gerealiseerd door donaties van begunstigers.

Wilt u een bijdrage leveren of uw bedrijfsnaam vermelden op de website als "begunstiger "meldt ons dit dan.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit:
Willem van Bezooijen (voorzitter)
Joop Ditzel (penningmeester)
Johan van Dongen (secretaris)
Piet van Hartingsveldt (algemeen bestuurslid) tevens webmaster
Marco Ditzel (algemeen bestuurslid)